LINKS 
Eindversie: december 2019.

Onderstaand treft u links aan, die aansluiten bij het OLDACTION-gedachtegoed over 55-plus Sport & Leefstijl. Ze hebben allemaal iets te maken met 'actief (gezond en zinvol) leven, bewegen-sporten en leren-ontwikkelen'.

1 Algemeen
Op de sites van www.50plusplein.nl , www.50pluswereld.nl en www.50plusmagazineonline.nl is een diversiteit aan berichten van en voor 50-plussers te vinden.

2 Over sporten
Op de site www.FitforLifeNederland.nl zijn meningen te vinden over de richting waarheen het sporten na je 40e zou moeten verlopen. Het zijn de resultaten van een project met steun van het VSB-fonds en ARKO Sports Media. Op www.kennispraktijk.nl komen beleidsaspecten op het gebied van sport en bewegen aan bod. Op www.oldaction.nl is de aanpak van ‘anders sporten na je 35e en vooral na je 55e te vinden. 
Op www.allesoversport.nl is inhoudelijke informatie over 'wat, hoe en waarom' van sport en sporten beschreven. Site is in januari 2016 geopend.
De site www.sport.nl van NOC*NSF geeft informatie over sporten, sportreizen, actualiteiten en achtergronden uit de sportwereld. De site www.sportknowhowxl.nl levert wekelijks twee nieuwsbrieven met 'alles' over sportontwikkeling en met een redelijk kritische inslag.
De site www.sportzorg.nl is samengesteld door de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid Milieu. Informatie gaat over spelregels en sportvaardigheden, blessurepreventie en –behandeling. Op www.Fiklik.nl tref je korte beschrijvingen aan van vele sportvormen. De site www.keesing.nl beschrijft vele denksporten. De site www.thumbshots.net/webguide.aspx bevat informatie over sportliteratuur.
De site www.nisb.nl geeft algemene informatie over sportondersteuning. De NISB wil mensen aan het sporten en bewegen krijgen om gezondheid, participatie en leefbaarheid te bevorderen. Het instituut borgt en verspreidt de kennis bij diverse organisaties en werkt nauw samen met een groot aantal instellingen en organisaties, zoals ministeries, provinciale sportraden, sportverenigingen, gemeenten, sportbonden en NOC*NSF. Daarbij gaat het altijd om samenwerking met professionals en lokale experts die een maatschappelijk probleem structureel willen oplossen. Het bevorderen van een actieve leefstijl van mensen staat centraal in de aanpak. Provinciale adviescentra ondersteunen gemeentelijke sportprojecten en projecten van sportverenigingen: www.Sportservice.net ; www.Geldersesportfederatie.nl ; www.Sportdrenthe.nl ; www.Huisvoordesportgroningen.nl ; www.Sportserviceflevoland.nl ; www.Sportserviceoverijssel.nl ; www.Sportservicemiddennederland.nl ; www.Sportservicenoordbrabant.nl ; www.Sportservicezuidholland.nl ; www.Huisvoordesportlimburg.nl ; www.Sportzeeland.nl ; www.Sportfryslan.nl .
Voor ondersteunende informatie over 'leren sporten en het ontwikkelen daarvan': http://www.sports-media.be.
De site www.FitforlifeNederland.nl volgt een project met onderzoeken, conferenties en aanpakken voor het sporten na je 40e. De site www.galm.nl geeft informatie over de opzet van lokale sportactiviteiten met behulp van GALM of SCALA. Het zijn beweegprogramma’s voor 50-plussers met weinig sportervaring. Op de site www.lifefitness.com worden fitnessmaterialen voor thuisgebruik aanbevolen. De sites www.fiets-fit.nl ; www.knblo.nl ; www.kngu.nl geven u informatie over respectievelijk fietsmogelijkheden, wandelen en gymnastiek in georganiseerd verband. Woont u in de buurt van Wychen of in die plaats zelf kijk dan eens voor uw sporten op maar op www.oudfit.nl
Om blessures te voorkomen raadpleeg www.voorkomnlessures.nl of www.sport.nl/sportblessurevrij.nl

3 Over leren en ontwikkelen
Informatie over leren en ontwikkelen is op de volgende sites te vinden. www.agewise.nl geeft vele mogelijke informatiebronnen die ouderen kunnen interesseren.
Op de site van http://www.sports-media.be is veel informatie te vinden over de didactiek van het leren sporten en het ontwikkelen daarvan.
www.springlab.nl gaat over creatief ondernemen op het gebied van active aging challenge. Ze houden regelmatig innovatiecafé-bijeenkomsten. Voor directe informatie: jp@springlab.nl Ze sturen regelmatig een nieuwsbrief. 
www.lifelongrunning.nl geeft informatie over hardlopen en zorgt voor innovatie voor hardlopers.
www.tijdschriftgeron.nl biedt de mogelijkheid u te abonneren op een wetenschappelijk kwartaaltijdschrift bedoeld voor ouderen en zij die beroepshalve met deze groep te maken heeft.
Op www.hersenenenleren.nl is de huidige stand van zaken neurofysiologisch onderzoek in relatie met leren en ontwikkelen bij jeugdigen te achterhalen. Ook in bewegingssituaties. Zie ook www.jellejolles.nl
Op www.evohk.nl is advies te krijgen over actief leren en ontwikkelen in het sporten.
www.netwerklevensvragen.nl biedt zicht op wat een expertisenetwerk levensvragen en ouderen te bieden heeft. Voor zingeving op maat: www.zingevingopmaat.nl
Op www.scp.nn is onder andere wetenschappelijke literatuur te vinden. Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoekt de leefsituatie van de Nederlandse bevolking op het terrein van: wonen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, bezit duurzame consumptiegoederen, vakantiegedrag, sport, mobiliteit en sociale participatie. www.seniorenweb.nl stimuleert het werken met internet voor 50-plussers.
De site www.teleac.nl beschrijft televisie- en radioprogramma’s die zijn afgestemd op de educatieve behoeften en interesses van volwassenen. Bij veel programma's hoort begeleidend materiaal in de vorm van een boek, cd-rom, cd of een internetsite. De meeste tv-series zijn na afloop van de uitzendperiode op video verkrijgbaar, terwijl de radioprogramma's nog eens op de site te beluisteren zijn via radio-on-demand. De site is onderverdeeld in de gebieden: wetenschap, cultuur en taal, cultuur en geschiedenis, gezondheid, samenleven, opvoeding en onderwijs, hobby en vrije tijd en werk.
De site www.hovo-nederland.org geeft op vijftien plaatsen in het land een overzicht van cursussen voor 50-plussers op HBO- en Universiteitsniveau. Bij de plaatselijke Volksunversiteiten treft u cursussen op MBO-niveau aan. Zie bij de betreffende sites.
Op www.eurotrainers.net tref je middelen voor een levenlang leren. Er is en discussieforum om ervaringen en deskundigheid uit te wisselen en mee te denken over actuele onderwerpen die betrekking hebben op de ontwikkeling van opleiders en trainers.
De site www.wijsbegeerte.org draagt bij aan visieontwikkeling via cursussen, seminars en lezingen.
Via de site www.leefbreinbewust.nl kun je informatie krijgen over een breinbewuste leefstijl. Ter informatie: Brigitte de Lange, Breinbewust leven. Dement worden? Vergeet het maar (2012). Uitgever: SWP, Amsterdam

4 Over gezondheid
www.nebasnsg.nl met info over omgaan met chronische aandoeningen en fysieke beperkingen.
www.thuisarts.nl met informatie over aanpak van fysieke klachten.
www.seniorengeluk.nl is een datingsite bedoeld voor 50-plussers.
www.chronischziek.nl ; www.handicap.nl
/zorgwijzers/sportblessureswww.zorgwijzer.nl  met info over de positieve effecten van sport en bewegen bij chronische aandoeningen en blessurevermijding 
www.beweegzoeker.nl ; www.gezondbewegen.nl ; www.mentaalvitaal.nl ; www.kleurjeleven.nl
www.voorkomblessure.nl ; www.sport.nl/sportblessurevrij ; www.sportblessuremelden.nl met info over voorkomen en behandeling van sportblessures.
lwww.sportzorg.n met info over vele takken van sport en specifieke secundaire en tertiaire blessurepreventie en –behandeling.
www.veiligheid.nl met info over het voorkomen van ongevallen bij het sporten, bij het doe-het-zelven, bij brand en op het werk.
www.leefbreinbewust.nl bevat informatie over de ontwikkeling van een meer breinbewuste leefstijl. Lees: Brigitte de Lange (2012). Breinbewust leven. Dement worden? Vergeet het maar. Amsterdam: SWP.
www.nationaalkompas.nl bevat informatie over depressies en hoe te handelen.
www.stoelyoga-vlaanderen.be inclusief online videolessen. Contact: info@stoelyoga-nederland.nl  
www.vitaalpunt.nl ziet leven als een totaal van fysiek en mentaal functioneren; zie de OLDACTION-benadering op deze site. 

Wie 'fysieke' adviezen of behandeling zoekt
Psychotherapie: Theodoor Gerrits werkt in Ermelo en Harderwijk, http://www.brainactivity.nl Psychofysiologische behandeling op basis van biofeedback. Aanpak depressie of stress door bijvoorbeeld runningtherapie . Voor mindfullness en shiatsu stoelmassage: Rob Nugteren is werkzaam in Harderwijk, http://www.joriki.nl
APS-therapie: voeding en leefstijladvies en orthomoleculair advies. Bij een gezonde leefstijl hoort een gezond lichaam (en geest), niet gehinderd door pijn en ongemakken waarmee oud(er) worden soms gepaard gaat. APS-therapie kan helpen deze ongemakken te bestrijden, zeker in combinatie met goede voeding, zo nodig ondersteund door extra supplementen (vitaminen, mineralen, kruiden). Arjen Speksnijder heeft in Ermelo een praktijk voor APS therapie & gezondheidsadviezen zie www.impuls-prikkeltotgezondheid.nl

Voeding
www.rivm.nl geeft info over voedingsallergieën. www.kookjij.nl met recepten en kookadviezen.
www.hartenziel.nl/leefeneetgezond ; www.voedingscentrum.org ; www.voedingnederland.nl met info over gezond eten. www.stivoro.nl met info over roken.
www.drinktest.nl ; ouderenalcohol@meerkanten.nl beide over verantwoord alcoholgebruik.
www.koffieengezondheid.nl ; www.gezondheidsraad.nl met info over gezond voeding.

Behoud en herstel van gezondheid
www.apotheek.nl over zelfmedicatie en geneesmiddelen.
www.herstelenbalans.nl en www.tegenkracht.nl geven informatie over hart-,long- en kankerpatiënten revalidaties.
www.chronischziek.nl ; www.dokterdokter.nl als de medische Winkler Prins; www.gezondheidsplein.nl; www.handicap.nl ; www.health.nl met info over gezondheid en revalidatie.
www.kboh.nl over hulpmiddelen bij fysieke beperkingen. www.kiesbeter.nl voor keuze van ziekenhuis, verpleeghuis, thuiszorg of GGZ. www.korrelatie.nl voor psychosociale problemen.
www.leefwijzer.nl met Info over chronische aandoeningen en/of handicap en wetten, geldzaken, hulpmiddelen, wonen, recreatie en leren. www.demantelzorger.nl over mantel- en vrijwilligerszorg. www.medicinnfo.nl met tips voor bewegen en gezondheid. 
www.zorgwijzer.nl/ggd gezondheidszorg en ziektepreventie. www.nvve.nl is de Nederlandse vereniging voor vrijwillige levensbeëindiging.
www.orthopeden.org ; www.zorgvoorbeweging.nl met info over het menselijk bewegingsstelsel.
www.rutgers.nl/50 bij seksuele problemen na je 50e.
www.vitaalpunt.nl ziet de samenhang tussen fysiek en mentaal functioneren als een totaal. Zoals bij OLDACTION.

5 Over (sport)reizen, werken en financiën
www.wandel.nl geeft informatie over wandeltochten en www.ns.nl geeft informatie over wandeltochten vanaf NS-stations.
Wandelweek voor ouderen. In het grote aanbod voor wandelvakanties met begeleiding is er nu eindelijk een wandelvakantie voor mensen met een kleinere actieradius. Vele ouderen en ook anderen hebben tot nu toe vergeefs gezocht naar een groepswandelvakantie met gids die binnen hun mogelijkheden ligt. Landferienhaus Linde biedt nu een programma dat bestaat uit lichte wandelingen van een halve dag. Er is tijd ingeruimd voor pauzes op een terras of in een berghut. Deze
wandelingen worden gecombineerd met interessante regionale bezienswaardigheden, zoals een botanische bergbloemen tuin, een kasteel, een museum of een glaskunstenaar. Daardoor ontstaat er een leuk en interessant wandelprogramma. De wandelweek telt ook twee rustdagen voor individuele activiteiten zoals een bezoek aan een van de talrijke interessante bezienswaardigheden die het land Thüringen biedt.Meer informatie vindt u op www.landferienhaus-linde.net/nl/senioren-wandelweek.html Landeferienhaus Linde. Strasse am berg 10, Langenbach. Tel. 00493687438584.Gert van Eck, gert@landferienhaus-linde.net .
De site www.sneeuwtrips.nl geeft informatie over korte skivakanties. De sites www.skiing.nl , www.wintersport.nl , www.wintersportkeuze.nl , www.wereldwijzer.nl/wintersportvakantie , www.wintersportaccommodaties.nl bevatten algemene informatie over sneeuwaanbiedingen, accommodaties en specifieke informatie over wintersportgebieden.
Op www.wintersporters.nl : skigebieden met informatie over sneeuwhoogtes. www.snowrental.net gaat over huren van ski’s.
www.atletiek.nl en www.starttorun.nl bevatten informatie over hardloopwedstrijden. Op www.ntfu.nl zijn mogelijke fietsroutes aangegeven en op www.ontrack.nl kan tegen betaling informatie over wandel-, fiets-, mountainbike- en kanotrajecten, onder andere op basis van GPS, worden verkregen.
Op www.anbo.nl zijn vele links naar activiteiten te vinden. Op www.actievesenior.nl tref je informatie over vrije tijd, vakanties, reizen en welzijn. Op www.musea.nl informatie over musea en tentoonstellingen. De sites www.fietsengeniet.nl ; www.fietsplatform.nl ; www.fietrsoutes.nl leiden je per fiets door het land. Fiets- en wandelroutes door de Betuwe, Bommelerwaard en land van Maas en Waal zijn te vinden op www.rivierenland.nl .
Op www.9292OV.nl kun je met het openbaar reizen vervoer van deur tot deur. De site www.vakantie.bijlage.nl is een reismagazine met informatie over Europese vakantiebestemmingen. Korte en lange trips zijn te vinden op www.vrijuit.nl ; www.weekjeweg.nl ; www.ns.nl/actief .
Voor wandelroutes: www.wandelnet.nl ; www.tweevoeter.nl . De site www.groenhaltes.nl bevat Veluwse wandelroutes die ook met GPS zijn te lopen. www.4daagse.nl geeft specifieke informatie over de Nijmeegse Vierdaagse.

Vrijwillig(ers)werk
www.40pluswerk.nl ; www.50plusplein.nl; www.ervarenjaren.nl. De site www.leeftijd.nl is een adviesbureau op het gebied van leeftijd en levensloop. www.ouderenaandeslag.nl biedt hulp bij problemen. Onder andere een sportmaatje kun je vinden bij www.topsenior.nl. De site www.vrijwilligerswerk.nl biedt contactadressen en vacaturebanken.
ANBO = Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen: www.anbo.nl/belangenbehartiging/participatie
www.nov.nlNederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk: landelijke koepelorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Is gesprekspartner van politiek en overheid.
www.oranjefonds.nlsteunt sociale initiatieven waardoor iedereen kan meedoen in de samenleving. www.nldoet.nl wordt jaarlijks georganiseerd door het Oranjefonds
helptwww.zilverenkracht.nl gemeenten e.a. instanties die de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen willen bevorderen.
www.sesamacademie.nlmaatschappelijk adviesbureau: vrijwilligers die leidinggevende ervaring hebben en dat willen inzetten om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen>
www.freeforce.nllandelijk online platform voor vrijwilligerswerk
www.humanitas.nlbiedt steun aan mensen die het even niet in hun eentje redden. Maatjescontacten bij inburgering, doorbreken van eenzaamheid, opvoedingsondersteuning, rouwverwerking, actief ouder worden. Vrijwilligers worden gezocht bij:
www.ikwordmaatje.nl; www.wandelnet.nl/vrijwilligers; www.natuurmonumenten.nl

Financiën
www.belastingdienst.nl info en brochures voor 65 jarigen. www.geld.pagina.nl en www.berekenhet.nl behandelen alle financiële aspecten van ons bestaan. www.pensioenbelangen.nl geeft informatie over pensioenen. Voor verzekeringen, hypotheken, lenen, sparen, banken, beleggen en pensioenen: www.financieel.nl. Op www.svb.org/folder.htm , de sociale verzekeringsbank geeft AOW en de ANW (Algemene nabestaanden Wet) informatie. Hierover zijn brochures verkrijgbaar. Op de site www.vsv.nl is informatie over AOW en andere financiële regelingen voor 65-plussers te vinden. De site www.toeslagen.nl biedt informatie over huur- en zorgtoeslagen.© Copyright 2009, alle rechten voorbehouden - OldAction - E. Timmers