Sport Ontwikkelen
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Sport ontwikkelen 
Eindversie:
december 2016. Bijwerking tekst t/m 2018.
 

ANDERS SPORTEN en LEREN & ONTWIKKELEN vormen de basis voor deze link de praktijktheorie over 'Actief leven, leren en ontwikkelen'. Hier treft u een praktische toepassing aan. 

Inhoud en vormgeving van activiteiten én de ‘wijze van deelnemen’ daaraan bepalen hoe u - onder andere als 55-plusser - optimaal alleen én samen kunt deelnemen. Centraal staat het ontwerpen van plannen of programma's die door u zelf worden ontwikkeld en uitgeprobeerd. U begeleidt c.q. coacht elkaar bij het - achtereenvolgens - beleven, leren en ontwikkelen. Daarvoor worden bijvoorbeeld sportvormen zó verandert dat elk groepslid optimaal kan deelnemen. Voor het leren (op korte termijn) en ontwikkelen (op lange) termijn maakt u gebruik van schema’s, werkpatronen en vuistregels. Deze geven bieden transfermogelijkheden naar andere vergelijkbare beweeg-, sportvormen en sportgebieden. Je lost er zo vele sportproblemen mee op. 

Een
schema geeft een overzicht van aandachtspunten waaraan bij het uitvoeren van een taak gedacht kan worden. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit een overzicht van technieken en tactieken die op een bepaald sportniveau achtereenvolgens geleerd kunnen worden. Er is een opbouw in moeilijkheid van sportvaardigheden te maken.
Een werkpatroon beschrijft een procedure voor achtereenvolgens uit te voeren acties. Zoals: een tip aan de scheidsrechter om achtereenvolgens na het fluitsignaal het volgende aan te geven: WIE, WAT, HOE? WIE maakt de overtreding, WAT ging er niet goed en HOE luid je beslissing.
Een vuistregel is typerend bij het uitvoeren van een reeks handelingen. Zoals: 'Leer al spelend'. Speel bijvoorbeeld basketbal, drie tegen drie, aanval en verdediging op een speelhelft ofwel streetbasketball. Onderbreek dat spel met een time out om met elkaar te overleggen hoe het spel als team beter kan. Kortom: zoek een oplossing voor een spelprobleem. 


Kenmerkend voor de deelname aan een 55-plus sportclub is ….
’Ik wil sporten omdat ik een sportvorm uitdagend en plezierig vind en sportgericht is. Het motiveert mij. Ik wil vooral beleven, maar ook nog optimaal presteren en natuurlijk – gegeven mijn mogelijkheden - op maat. Dat wil ik samen doen met sporters van ongeveer dezelfde leeftijd. Het zelf en samen een activiteit regelen en ontwikkelen maakt het nog leuker. Een kartrekker begeleidt ons en wij regelen en ontwikkelen (leren hoe te leren én leren hoe je anderen iets kunt leren) elkaar.
Sport is voor ons vereenvoudigde – niet competitieve - wedstrijdsport (kleiner veld, minder spelers, ander materiaal) die we onderling beoefenen. Regels worden op de mogelijkheden van de groep en – zo nodig - op die van individuele sporters afgestemd. Samen het beleven, leren en ontwikkelen van sportvaardigheden staat centraal. Ieder op eigen niveau. Dat doe je door elkaar ‘al vragend’ te begeleiden of coachen. ‘Sporten of matig intensief bewegen’ is optimaal als dat gebeurt met driekwart inspanning van je persoonlijk maximaal coördinatievermogen op fysiek (doelgericht handelen) en mentaal gebied (strategisch handelen).
Een brede of allround ontwikkeling realiseer je door dagelijks en periodiek meerdere, naar aard verschillende sporten te beoefenen. Sporten houd je een leven lang vitaal en ontspant omdat zowel de sportvorm als de wijze van deelnemen je plezier geeft. Iedereen kan deelnemen: mannen en vrouwen, beginners en gevorderden, met goede en matige conditie, gezonde sporters en met fysieke beperkingen (zoals met chronische ziekten). De groep zelf zorgt voor een veilige, verantwoorde en activerende (sport)omgeving. Daarvoor is een ‘goed omgaan met verschillen van elkaar’ nodig. De kwaliteit van de
groep het (gedifferentieerd) sporten hangt af van de bij de deelnemers aanwezige sport- en/of beroepservaring en de ‘wijze van deelnemen’.  

Elke bijdrage of artikel is beschreven op leesniveau 'verdiepend info, hbo- niveau=niveau 2'. De aard van de tekst is op plan-/praktijkniveau. De volgende bijdragen of artikelen komen aan bod: 

1 Leren en ontwikkelen door te sporten en de 'wijze van deelnemen' aan een 55-plus club (versie april 2018)

2.1
Bal- en trefvlaksporten (volleybal, badminton, tennis of tafeltennis)

2.2 Leren hoe te leren voetballen

2.3 Spelend boksen - door mannen en vrouwen samen. Hoe een vechtsport een vechtspel kan worden.
2.4 Ontwikkelen van duursporten - zoals hardlopen, fietsen, wandelen, ….
2.5 Bal- en doelsporten: basketbal, floorball, handbal
2.6 Indoorbaseball & softball
2.7 M(eer)S(port)v(oor)O(deren) (MSvO) en sportgymnastiek 

3.1 Maré-Didakt Bewegingsmaterialen - Voor 'op maat'- materiaal voor de 50-55-plusser!
3.2
Schema's, werkpatronen en vuistregels ...bij het slim leren hoe te leren bewegen of sporten