Clubvorming
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Clubvorming  - Eindversie: december 2016


De theorie van CLUBVORMING treft u bij  ACTIEVE LEEFSTIJL en ANDERS SPORTEN. Nu de praktijk. Hoe regelen en ontwikkelen we samen een ‘(55-plus)club’? Dat kan bijvoorbeeld een sportclub, een ontwikkelclub, studieclub, praat-, doe- of kenniscafé, een culturele of hobbyclub, een reisclub of een soos zijn. Een voorbeeld van ‘clubontwikkeling in praktijk’ is bij de volgende link: VOORBEELD CLUBVORMING te vinden. Het is lokaal uitgeprobeerd alvorens het landelijk te gaan promoten. Dat gaat over verschillende 55-plus clubs die van 2009 tot en met 2013 in Ermelo hebben bestaan en …. deels nog steeds bestaan.

Elke bijdrage of artikel is op een van de volgende leesniveaus beschreven…. *basisinfo/mbo- niveau/niveau 1 óf *verdiepend info/hbo- niveau/niveau 2. De aard van de tekst is op fundamenteel, plan- of praktijkniveau.

We beschrijven hier de eindversie van ‘december 2016’. 

De bedoeling van de volgende bijdragen is……
1.1 Organisatie en opzet van een 55 plus club Lees- en plan-/ praktijkniveau 1 voor een kartrekker, coördinator en/of leefstijlcoach. Voor de opzet en invulling van 'sportclubs' zie 'Sport op Maat' (2010): hoofdstuk 2 en 4. Dit boek kunt u aanschaffen of hier downloaden pdf-SOM . 

1.2 Voor clubvorming in het algemeen: Ontwikkelen van activerende omgevingen in 'clubs' voor 55 plussers
. Dit artikel is ook te vinden bij ACTIEVE LEEFSTIJL. Lees- en plan-/praktijkniveau 2 voor kartrekker, coördinator, leefstijlcoach en 55-plusser.

2.1 Rol van kartrekker in praktijk
 Lees- en plan-/praktijkniveau 1 voor een kartrekker en 55-plusser.
Aan de basis van de verschillende rollen, zoals hier de kartrekker, ligt het vermogen jezelf professioneel te ontwikkelen. Daarvoor kunt u gebruik maken van  (ORG) 'Leidraad Zelfontwikkeling' voor kartrekker en/of coördinator . Te vinden bij WERKWIJZE OA-CLUB.

2.2 Rol van coördinator in praktijk
 Lees- en plan-/praktijkniveau 2 voor een coördinator.


2.3 Kansen voor een leefstijlcoach
 Lees- en plan-/praktijkniveau 1 voor een leefstijlcoach en/of 55-plusser.


2.4 Clubontwikkeling in fasen Ook een club kan zich ontwikkelen!  Lees- en plan-/praktijkniveau 1-2 voor kartrekker, coördinator, leefstijlcoach en/of 55-plusser.


2.5 Praktijkgericht onderzoek doen naar 'Meer Sport voor Ouderen'  Lees- en plan-/praktijkniveau 2 . Een taak voor kartrekker, coördinator en/of leefstijlcoach.

3.1 Zoeklicht op 55-plus Sport & Leefstijl Een beeld van de praktijk in een 55-plus sportclub, die de sociale innovatie ‘anders sporten’ in praktijk probeert te brengen. Artikel is ook te vinden bij WERKWIJZE OA-CLUB. Lees- en praktijkniveau 1 . Bedoeld (aanstaande) kartrekker, coördinator, leefstijlcoach en/of 55-plusser.


3.2 Optimaal, op maat of niveau ervaren en presteren
 , na je 55e! Artikel is ook te vinden bij ACTIEVE LEEFSTIJL. Lees- en planniveau 2 voor kartrekker, coördinator, leefstijlcoach en/of 55-plusser.


3.3
 Sporten op maat & Omgaan met verschillen Lees- en plan-/praktijkniveau 2 voor 55-plusser, kartrekker en/of leefstijlcoach.


3.4 Sportvormontwikkeling in fasen
Lees- en plan-/praktijkniveau 1-2 voor kartrekker en coördinator.