OLDACTION - 55-plus Sport & Leefstijl, een sociale innovatie!   

Eindversie '55-plus project': december 2016. Eindversie hele site: december 2018.

De ‘nieuwe’ generatie 55-plussers leeft in een tijd waarin de samenleving sterk verandert. Op veel gebieden vinden ontwikkelingen plaats die het gedrag en de opvattingen van mensen beïnvloeden.  Dat verschilt per generatie en per persoon. De nu 55 tot 75-jarigen (geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig) hebben een, over het algemeen, een (fysiek, sociaal en mentaal) actieve, gezonde en zinvolle leefstijl. Ze hebben behoefte aan ‘zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen’. Maar ook actief samenwerken in ‘clubs’, groepen of netwerken. Met zo’n leefstijl kun je lang ‘midden in de samenleving’ staan. De pijlers of kernpunten van een actieve leefstijl zijn bewegen/sporten/ ondernemen en leren/ontwikkelen met een inhoud die per levensfase verschilt. Veel, regelmatig en optimaal bewegen en ontwikkelen maakt je slimmer en laat je beter functioneren.


Eind 2018 eindigt een twintigjarige ontwikkeling van ‘actief leven, bewegen-sporten én leren-ontwikkelen’ op het gebied van de lichamelijke opvoeding in het onderwijs, de jeugdsport en de 55-plus sport. Ze wordt ook op deze site beschreven.
Het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ is hier – van 2009 tot en met 2016 - één belangrijk onderdeel van. Het was onderdeel van een langer lopend leefstijl-, sport- en bewegen-onderzoek van tiener tot tachtiger (of later), waarmee we in 1998 zijn begonnen en nu is afgerond. Vele vakleraren LO, VO-leerlingen, ‘ALO’- en MBO-opleiders, studenten, jonge én oudere sporters en 55-plus kartrekkers en coördinatoren hebben hieraan actief ontwikkelend deelgenomen. Het inspireerde hen en naar we hopen u straks ook.


OLDACTION is een ‘club’ van professionele vrijwilligers met veel ervaring op het gebied van lichamelijke opvoeding, (jeugd)sport, lerarenopleiding in combinatie met actieve leefstijlontwikkeling. Van ‘onderop’ zorgen kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches bij de opzet van de vele 50-55-plus ‘clubs’.  Van ‘bovenaf’ hebben we (opleiders en studenten van) mbo, hbo opleidingen én branche- of belangenorganisaties hierbij proberen te betrekken. Samen regelen en ontwikkelen, met aandacht voor inhoud én ‘wijze van deelnemen’, gebeurt in kleine ‘clubs’ van vier tot twaalf personen. Ze bestaan binnen of buiten verenigingen of organisaties als … reisclub, ontwikkelclub/kenniscafé of hobbyclub of sportclub….

 

Eind december 2016 zijn op basis van de OLDACTION- ‘visie en missie’ dertienhonderd ’55-plus clubs’ actief met in totaal ongeveer eenentwintigduizend deelnemers. Twintig mbo-opleidingen (Sport en Bewegen/ CIOS) en zeven hogescholen met vijftien opleidingen, besteden in hun derde- of vierdejaars programma aandacht aan '55-plus Sport & Leefstijl'.  
Bijstellingen in de tekst zijn op basis van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaringen tot en met december 2018 uitgevoerd. Ook daarna vinden nog gewijzigde versies hun plaats in het geheel. De 'versieaanduidingen' bij de links geven die bijstellingsmomenten aan. Voor uw eigen lees- en ontwikkelkeuze …. zie de hierna volgende LEESWIJZER.

Ermelo, juli 2019.

Dr. Edwin Timmers , projectleider en eindredacteur OLDACTION-site

 

 
© Copyright 2009, alle rechten voorbehouden - OldAction - E. Timmers