OLDACTION – Sociale innovatie door 55-plus Sport & Leefstijl!   

Eindversie '55-plus project': december 2016. Eindversie site: december 2019.

De ‘nieuwe’ generatie 55-plussers leeft in een sterk veranderende samenleving. Op veel gebieden vinden ontwikkelingen plaats die gedrag en opvattingen van mensen beïnvloeden. Dat varieert per generatie en per persoon. Technologische ontwikkelingen krijgen de overhand. De nu 55 tot 75-jarigen die zijn geboren in de jaren veertig, vijftig en begin jaren zestig, hebben in het algemeen een (fysiek, sociaal en mentaal) actieve, gezonde en zinvolle leefstijl ontwikkeld. Een een sterke behoefte behoefte aan ‘zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen’ én actief samenwerken in ‘clubs’, groepen of netwerken. Met zo’n leefstijl kun je lang ‘midden in de samenleving’ staan. De pijlers van een actieve leefstijl zijn bewegen-sporten én leren-ontwikkelen. Ze zijn op vele gebieden van toepassing. Optimaal bewegen en ontwikkelen, maakt je slimmer en doet je beter functioneren.

Eind 2020 eindigt een haast twintigjarige ontwikkeling van ‘actief leven, bewegen-sporten én leren-ontwikkelen’ op het gebied van achtereenvolgens de lichamelijke opvoeding, jeugdsport en de opleiding van vakleraren LO/Bewegingsonderwijs (van 1999 tot 2010) én de 55-plus sport (van 2010 tot 2020). Dat wordt op deze site op verschillende plekken beschreven.

Het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ is – van 2009 tot en met 2016 – het centrale onderdeel van deze site. Vele vakleraren LO, VO-leerlingen, ‘ALO’- en MBO-opleiders en hun studenten, sporttrainers, jonge én oudere sporters, 55-plus ‘club’-kartrekkers én coördinatoren hebben hieraan actief ontwikkelend deelgenomen. Het heeft hen geïnspireerd en … naar we hopen … u straks ook.


OLDACTION is een ‘club’ van professionals met veel ervaring op het gebied van lichamelijke opvoeding, (jeugd)sport, lerarenopleiding en leefstijlontwikkeling. Van ‘onderop’ zorgen kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches bij de organisatie en de ontwikkeling van de 50-55-plus ‘clubs’.  Van ‘bovenaf’ hebben we (opleiders en studenten van) mbo, hbo opleidingen én branche- of belangenorganisaties hierbij proberen te betrekken. De 55-plus ‘clubs’ regelen en ontwikkelen samen,  in vaak kleine ‘clubs’ (van vier tot twaalf personen) een of meerdere sportvormen. Ze fungeren binnen en/of (vaker) buiten verenigingen of organisaties als… reisclub, ontwikkelclub/kenniscafé of hobbyclub of sportclub….

Eind december 2016 zijn zó - op basis van de OLDACTION- ‘visie en missie’ - dertienhonderd ’55-plus clubs’ actief met in totaal ruim eenentwintigduizend deelnemers. Twintig mbo-opleidingen (Sport en Bewegen/ CIOS) en zeven hogescholen met vijftien opleidingen, besteden in hun derde- of vierdejaars programma aandacht aan '55-plus Sport & Leefstijl'.  
Bijstellingen in de tekst zijn tot eind 2019 uitgevoerd. Een versie-aanduiding geeft dat aan. Voor uw eigen leeskeuze …. zie de hierna volgende LEESWIJZER.

Ermelo, augustus 2019.

Dr. Edwin Timmers , projectleider en eindredacteur OLDACTION

 
© Copyright 2009, alle rechten voorbehouden - OldAction - E. Timmers