Home
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

OLDACTION - 55-plus Sport & Leefstijl, een sociale innovatie!   

Eindversie project: december 2016. Laatste bijstelling tekst: december 2018.

De ‘nieuwe’ generatie 55-plussers leeft in een tijd, waarin de samenleving sterk verandert en er op veel gebieden veranderingen en ontwikkelingen plaatsvinden. De effecten daarvan op gedrag en opvattingen van mensen verschillen per generatie, maar heeft in ieder geval invloed op de ontwikkeling van hun identiteit. De nu 55 tot 75-jarigen, geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig, hebben over het algemeen een fysiek, sociaal en mentaal actieve leefstijl. Ze houden van zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen, maar ook van actief samenwerken in ‘clubs’, netwerken of leefgemeenschappen. Het is een leefstijl die actief ook gezond en zinvol is waarmee je ook ‘midden in de samenleving’ staat.

Een actieve leefstijl is een leven lang aan te bevelen. Bewegen-Sporten en Leren-Ontwikkelen zijn de pijlers of fundamenten hiervan, maar verschilt inhoudelijk per levensfase. Door veel, regelmatig en optimaal bewegen en ontwikkelen wordt de mens slimmer en functioneert beter. Op deze site beschrijven we – over een periode van 1998 tot en met 2018 vele ontwikkelingsonderzoeken die samen een handleiding aan deze leefstijl geeft. Het begon bij de lichamelijke opvoeding/ (school)sport van de jeugd, vervolgens opleidingen voor vakleraren LO en sportleiders inspireert en eindigt bij de huidige 55-plusser.


OLDACTION is vanaf 2009 deze sociale innovatie van ‘actieve leefstijlontwikkeling op een breed front’ gaan promoten. We zijn een ‘club’ van professionele vrijwilligers met veel ervaring op het gebied van lichamelijke opvoeding, (jeugd)sport, lerarenopleiding en in combinatie daarmee met actieve leefstijlontwikkeling. Het praktisch deel van het project eindigde in 2016. Uitgangspunten, ontwikkelingswijze en resultaat in theorie en praktijk voor de 55-plus doelgroep treft u hier aan. Van ‘onderop’ zorgen kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches bij de opzet van de vele 50-55-plus ‘clubs’.  Van ‘bovenaf’ hebben we (opleiders en studenten van) mbo, hbo opleidingen én branche- of belangenorganisaties proberen te inspireren.  We beschrijven 'wat en hoe' de nieuwe generatie leven, sporten en ontwikkelen ‘anders’ kan of wil doen. Samen regelen en ontwikkelen gebeurt vooral in kleine ‘clubs’ van vier tot twaalf personen, binnen of buiten bestaande verenigingen of organisaties en dat kan als … reisclub, ontwikkelclub/kenniscafé of hobbyclub …... én als sportclub. Dat vraagt om deelname aan het volgende totaalplaatje ......

 

’Ik wil sporten omdat ik een/deze sportvorm uitdagend en plezierig vind en sportgericht is. Het motiveert mij. Ik wil vooral beleven, maar ook nog optimaal presteren en natuurlijk op maat. Dat wil ik samen doen met sporters van ongeveer dezelfde leeftijd. Het zelf een activiteit regelen en ontwikkelen, maakt het nog leuker. Een kartrekker begeleidt ons. De groep reguleert in principe alles zelf. Sport is voor ons vereenvoudigde wedstrijdsport (kleiner veld, minder spelers, ander materiaal) die we onderling beoefenen. Regels worden op de mogelijkheden van de groep en – zo nodig - op die van individuele spelers afgestemd. Samen een sport beleven door het uitvoeren van een eind(sport)vorm, is het belangrijkste. Naast voldoende beleving gaat het ons om het leren of verbeteren van sportvaardigheden. Ieder op eigen niveau. Het zelf en samen optimaal ontwikkelen van een sportvorm op de langere termijn is wenselijk. Dat doe je door elkaar te ‘al vragend’ te begeleiden of coachen, maar alleen als je dat zelf wilt. ‘Matig intensief’ bewegen is optimaal als dat gebeurt met driekwart inspanning van je persoonlijk maximaal coördinatievermogen op fysiek (doelgericht handelen) en mentaal gebied (strategisch handelen). Een brede of allround ontwikkeling van de coördinatie is aan te bevelen. Voldoende intensief sporten in clubverband is gezond. Het ontspant omdat zowel de sportvorm als de wijze van deelnemen je plezier geeft. Iedereen kan eraan deelnemen: mannen en vrouwen, beginners en gevorderden, met goede en matige conditie, gezonde sporters en met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De groep zorgt voor een veilige, verantwoorde en activerende (sport)omgeving. Een gemengde groep van 55-plussers vereist een ‘goed omgaan’ met de verschillen van elkaar. Die groep kan bestaan uit…… mannen en vrouwen, gevorderden en beginners, sporters met voldoende en weinig conditie, gezonde sporters en sporters met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De kwaliteit van de groep en het ‘omgaan met elkaar’  hangt af van de in de club aanwezige beroeps- en sportervaring’.

Eind december 2016 zijn op basis van de OLDACTION- ‘visie en missie’ dertienhonderd ’55-plus clubs’ actief met in totaal ongeveer eenentwintigduizend deelnemers. Twintig mbo-opleidingen (Sport en Bewegen/ CIOS) en zeven hogescholen met vijftien opleidingen, besteden in hun derde- of vierdejaars programma aandacht aan '55-plus Sport & Leefstijl'.  
Bijstellingen op basis van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen én voortschrijdende praktische inzichten zijn tot eind 2018 uitgevoerd. De verschillende 'versieaanduidingen' bij de links geven de mate van actualiteit aan. Voor een leeskeuze en leidraad zie de hierna volgende LEESWIJZER.

Ermelo, december 2018
dr. Edwin Timmers, projectleider en eindredacteur OLDACTION-site.