Home
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

OLDACTION - 55-plus Sport & Leefstijl, een sociale innovatie!   

Eindversie '55-plus project': december 2016. Eindversie hele site: december 2018.

De ‘nieuwe’ generatie 55-plussers leeft in een tijd waarin de samenleving sterk verandert. Op veel gebieden vinden ontwikkelingen plaats die het gedrag en de opvattingen van mensen beïnvloeden.  Dat verschilt per generatie en per persoon. De nu 55 tot 75-jarigen (geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig) hebben een, over het algemeen, een (fysiek, sociaal en mentaal) actieve, gezonde en zinvolle leefstijl. Ze hebben behoefte aan ‘zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen’. Maar ook actief samenwerken in ‘clubs’, groepen of netwerken. Met zo’n leefstijl kun je lang ‘midden in de samenleving’ staan. De pijlers of kernpunten van een actieve leefstijl zijn bewegen/sporten/ ondernemen en leren/ontwikkelen met een inhoud die per levensfase verschilt. Veel, regelmatig en optimaal bewegen en ontwikkelen maakt je slimmer en laat je beter functioneren.


Eind 2018 eindigt een twintigjarige ontwikkeling van ‘actief leven, bewegen-sporten én leren-ontwikkelen’ op het gebied van de lichamelijke opvoeding in het onderwijs, de jeugdsport en de 55-plus sport. Ze wordt ook op deze site beschreven. Het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ is hier – van 2009 tot en met 2016 - één belangrijk onderdeel van. Het was onderdeel van een langer lopend leefstijl-, sport- en bewegen-onderzoek van tiener tot tachtiger (of later), waarmee we in 1998 zijn begonnen en nu is afgerond. Vele vakleraren LO, VO-leerlingen, ‘ALO’- en MBO-opleiders, studenten, jonge én oudere sporters en 55-plus kartrekkers en coördinatoren hebben hieraan actief ontwikkelend deelgenomen. Het inspireerde hen en naar we hopen straks u ook?

OLDACTION is een ‘club’ van professionele vrijwilligers met veel ervaring op het gebied van lichamelijke opvoeding, (jeugd)sport, lerarenopleiding in combinatie met actieve leefstijlontwikkeling. Van ‘onderop’ zorgen kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches bij de opzet van de vele 50-55-plus ‘clubs’.  Van ‘bovenaf’ hebben we (opleiders en studenten van) mbo, hbo opleidingen én branche- of belangenorganisaties hierbij proberen te betrekken. Samen regelen en ontwikkelen, met aandacht voor inhoud én aanpak, gebeurt in kleine ‘clubs’ van vier tot twaalf personen. Ze bestaan binnen of buiten verenigingen of organisaties en dat kan zijn als … reisclub, ontwikkelclub/kenniscafé of hobbyclub of als sportclub…. Je neemt in dat laatste geval deel aan het volgende totaalplaatje ......

 

’Ik wil sporten omdat ik een/deze sportvorm uitdagend en plezierig vind en sportgericht is. Het motiveert mij. Ik wil vooral beleven, maar ook nog optimaal presteren en natuurlijk op maat. Dat wil ik samen doen met sporters van ongeveer dezelfde leeftijd. Het zelf een activiteit regelen en ontwikkelen, maakt het nog leuker. Een kartrekker begeleidt ons. De groep reguleert in principe alles zelf. Sport is voor ons vereenvoudigde wedstrijdsport (kleiner veld, minder spelers, ander materiaal) die we onderling beoefenen. Regels worden op de mogelijkheden van de groep en – zo nodig - op die van individuele spelers afgestemd. Samen een sport beleven door het uitvoeren van een eind(sport)vorm, is het belangrijkste. Naast voldoende beleving gaat het ons om het leren of verbeteren van sportvaardigheden. Ieder op eigen niveau. Het zelf en samen optimaal ontwikkelen van een sportvorm op de langere termijn is wenselijk. Dat doe je door elkaar te ‘al vragend’ te begeleiden of coachen, maar alleen als je dat zelf wilt. ‘Matig intensief’ bewegen is optimaal als dat gebeurt met driekwart inspanning van je persoonlijk maximaal coördinatievermogen op fysiek (doelgericht handelen) en mentaal gebied (strategisch handelen). Een brede of allround ontwikkeling van de coördinatie is aan te bevelen. Voldoende intensief sporten in clubverband is gezond. Het ontspant omdat zowel de sportvorm als de wijze van deelnemen je plezier geeft. Iedereen kan eraan deelnemen: mannen en vrouwen, beginners en gevorderden, met goede en matige conditie, gezonde sporters en met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De groep zorgt voor een veilige, verantwoorde en activerende (sport)omgeving. Een gemengde groep van 55-plussers vereist een ‘goed omgaan’ met de verschillen van elkaar. Die groep kan bestaan uit…… mannen en vrouwen, gevorderden en beginners, sporters met voldoende en weinig conditie, gezonde sporters en sporters met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De kwaliteit van de groep en het ‘omgaan met elkaar’  hangt af van de in de club aanwezige beroeps- en sportervaring’.

Eind december 2016 zijn op basis van de OLDACTION- ‘visie en missie’ dertienhonderd ’55-plus clubs’ actief met in totaal ongeveer eenentwintigduizend deelnemers. Twintig mbo-opleidingen (Sport en Bewegen/ CIOS) en zeven hogescholen met vijftien opleidingen, besteden in hun derde- of vierdejaars programma aandacht aan '55-plus Sport & Leefstijl'.  
Bijstellingen in de tekst zijn op basis van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen tot eind 2018 uitgevoerd. De verschillende 'versieaanduidingen' bij de links geven die bijstellingsmomenten aan. Voor uw eigen lees- en ontwikkelkeuze …. zie de hierna volgende LEESWIJZER.

Ermelo, december 2018
dr. Edwin Timmers, projectleider en eindredacteur OLDACTION-site.