Home
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

OLDACTION - 55-plus Sport & Leefstijl, voor een sociale innovatie! 

Eindversie: december 2016

De ‘nieuwe’ generatie 55-plussers (geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig) leeft in een dynamische tijd, waarin veel verandert en op vele gebieden ontwikkelingen plaatsvinden. De effecten daarvan op gedrag en opvattingen van mensen verschillen per generatie. Ook de mens verandert. De ‘nieuwe’ generatie, de nu 55 tot 75-jarigen en geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig, heeft overwegend een fysiek en mentaal actieve/ ondernemende/ vitale leefstijl. Deze is gericht op meer zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen en samen in ‘clubs’, netwerken of leefgemeenschappen.

Een leefstijl waarmee je een leven lang – van jong tot oud dus - ‘midden in de samenleving’ staat.

Bewegen-Sporten en Leren-Ontwikkelen zijn hier de pijlers. Door veel, regelmatig en optimaal (onder andere matig intensief) te bewegen c.q. sporten wordt je slimmer en dat gebeurt nog meer als het fysieke én mentale samengaan. Bijvoorbeeld: een sport leren uitvoeren en tegelijk leren hoe je jezelf beter kunt leren sporten of anderen daarbij kunt begeleiden. Of…. je ‘leven in balans (leren) houden’ door het voorkomen van stress/depressie en burn out te vermijden. Op deze site tref je vooral aanbevelingen voor de jeugd en ouderen (55-plussers). Maar ook volwassenen kunnen die informatie er uit afleiden.

Samenwerkend beleven, leren, ontwikkelen én optimaal presteren en ervaren, is dé uitdaging in deze tijd! Voor iedereen, maar vooral als je ouder wordt. De activiteit of inhoud én de ‘wijze van deelnemen’ bepalen beide de kwaliteit van die samenwerking. Aan ‘clubs’ van - onder andere leeftijdgenoten- is veel en steeds meer behoefte.

OLDACTION is in 2009 deze sociale innovatie van ‘actieve leefstijlontwikkeling’ gaan promoten. We zijn een ‘club’ van professionele vrijwilligers met veel ervaring op het gebied van lichamelijke opvoeding, (jeugd)sport, lerarenopleiding en leefstijlontwikkeling die tot en met 2016 het concept van ‘Actief leven, bewegen-sporten en leren-ontwikkelen’ vorm en inhoud heeft gegeven. Het maken van ‘krachtige of activerende’  leer- c.q. ontwikkelomgevingen in onderwijs-, (jeugd)sport- en werksituaties, is hen uit eigen beroepservaring bekend. Onze ideeën zijn lokaal en landelijk via internet en persoonlijke contacten verspreid. Van ‘onderop’ zorgen kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches bij de opzet van vele 50-55-plus ‘clubs’.  Van ‘bovenaf’ hebben we (opleiders en studenten van) mbo, hbo opleidingen én branche- of belangenorganisaties proberen te inspireren.   

We beschrijven 'wat en hoe' de nieuwe generatie het leven, sporten en ontwikkelen ‘anders’ wil doen. Samen binnen een ‘club’ regelen en ontwikkelen doe je in vooral kleine ‘clubs’ van vier tot twaalf personen, binnen of buiten bestaande verenigingen of organisaties. Denk hier aan… sportclubs, reisclubs, ontwikkelclubs/ kenniscafés, hobbyclubs, clubs over ‘visie op leven en leefstijlontwikkeling’…... Een deelnemer aan bijvoorbeeld een 55-plus sportclub’ streeft naar het volgende totaalplaatje (van kenmerken) ......

 

’Ik wil sporten omdat ik een/deze sportvorm uitdagend en plezierig vind en sportgericht is. Het motiveert mij. Ik wil vooral beleven, maar ook nog optimaal presteren en natuurlijk op maat. Dat wil ik samen doen met sporters van ongeveer dezelfde leeftijd. Het zelf een activiteit regelen en ontwikkelen, maakt het nog leuker. Een kartrekker begeleidt ons. De groep reguleert in principe alles zelf. Sport is voor ons vereenvoudigde wedstrijdsport (kleiner veld, minder spelers, ander materiaal) die we onderling beoefenen. Regels worden op de mogelijkheden van de groep en – zo nodig - op die van individuele spelers afgestemd. Samen een sport beleven door het uitvoeren van een eind(sport)vorm, is het belangrijkste. Naast voldoende beleving gaat het ons om het leren of verbeteren van sportvaardigheden. Ieder op eigen niveau. Het zelf en samen optimaal ontwikkelen van een sportvorm op de langere termijn is wenselijk. Dat doe je door elkaar te ‘al vragend’ te begeleiden of coachen, maar alleen als je dat zelf wilt. ‘Matig intensief’ bewegen is optimaal als dat gebeurt met driekwart inspanning van je persoonlijk maximaal coördinatievermogen op fysiek (doelgericht handelen) en mentaal gebied (strategisch handelen). Een brede of allround ontwikkeling van de coördinatie is aan te bevelen. Voldoende intensief sporten in clubverband is gezond. Het ontspant omdat zowel de sportvorm als de wijze van deelnemen je plezier geeft. Iedereen kan eraan deelnemen: mannen en vrouwen, beginners en gevorderden, met goede en matige conditie, gezonde sporters en met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De groep zorgt voor een veilige, verantwoorde en activerende (sport)omgeving. Een gemengde groep van 55-plussers vereist een ‘goed omgaan’ met de verschillen van elkaar. Die groep kan bestaan uit…… mannen en vrouwen, gevorderden en beginners, sporters met voldoende en weinig conditie, gezonde sporters en sporters met fysieke beperkingen (chronische ziekten). De kwaliteit van de groep en het ‘omgaan met elkaar’  hangt af van de in de club aanwezige beroeps- en sportervaring’.

Eind december 2016 zijn op basis van onze ‘visie en missie’ ruim dertienhonderd ’55-plus clubs’ actief met in totaal ongeveer eenentwintigduizend deelnemers. Twintig mbo- opleidingen (Sport en Bewegen/ CIOS) en zeven hogescholen met vijftien opleidingen, besteden in hun derde- of vierdejaars programma aandacht aan '55-plus Sport & Leefstijl'.


Kies via de LEESWIJZER uw lees- en eventueel eigen ontwikkelroute. 
Het project is in december 2016 beëindigt. Bijstellingen van de theorieontwikkeling (op fundamenteel en planniveau) gaan door tot en met oktober 2017. Zie verder de LEESWIJZER en/of de intro's van de respectievelijke links.

Ermelo, december 2016/oktober 2017
dr. Edwin Timmers, projectleider en redactie OLDACTION-site.